2020 10 24 Minnesskrift FAS Karlskrona 25 år

Styrelsen hade planerat för ett rejält firande av 25-årsjubileet på Brinova Arena med uppåt 200 deltagare, men Corona pandemin satte stopp för det. Styrelsen hade sammanställt en minnesskrift med del av de senaste fem årens aktiviteter och den skickades ut till alla medlemmar tillsammans med höstprogrammet. Här kommer den i digital form.