Hem » Om oss

Om oss

Aktiva Seniorer Karlskrona

Aktiva Seniorer är vår riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver inte heller någon pensionärsfacklig verksamhet.

Förbundet bildades 1988 och har över 50 lokalföreningar i Sverige med ca  20.000 medlemmar.

Se Förbundets hemsida för mer information  www.aktivaseniorer.com

FAS Karlskrona bildades 24 oktober 1995. Vid årsskiftet var vi 770 medlemmar.

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE? Läs nedan om vad det innebär:

Vi välkomnar dig som gärna vill bli styrelsemedlem i Aktiva Seniorer.

Som styrelsemedlem i Aktiva seniorer är huvudmålet att tillsammans med övriga i styrelsen skapa trevliga aktiviteter för våra medlemmar. Medlemsantalet ligger på 750-800 medlemmar.

Inför varje höst- och vårtermin presenterar vi på ett styrelsemöte förslag på 2-3 aktiviteter var. Tillsammans beslutar vi vad som är möjligt att genomföra. Du har ansvar för att genomföra ca 2 aktiviteter per termin, vilket innebär att du har kontroll på anmälda medlemmar och att genomföra aktiviteten dvs. är gruppledare eller reseledare för en dag. Varje år har vi en föreningsstämma och en julträff för våra medlemmar som vi hjälps åt med.  

Den aktivitet som du ansvarar för är kostnadsfri för dig. Milersättning utgår om du innan aktivitetens genomförande behöver resa till den plats du vill att vi besöker. Ibland kan det vara bra att skaffa en del förhandsinformation på det sättet. Alla aktiviteter under 150 kronor är kostnadsfria för alla styrelsemedlemmar. Det utgår 500 kronor årligen för administrativa utgifter som utskrifter, telefonsamtal etc.  

Vi har sedan två år ett datoriserat anmälningssystem vilket gör det enklare att ha överblick över anmälda, avbokade och ekonomi. Vi har god support när vi behöver hjälp med ev. problem.

Styrelsen träffas ca 10 ggr per år då v planerar och följer upp aktiviteter och ekonomi och en del andra ärenden.

Vi hoppas att du vill vara med oss under några år så att vi kan fortsätta skapa trevliga aktiviteter för våra många medlemmar.

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du vill veta lite mer.

Inga inlägg hittades.