2021 03 12 FAS ”digitala” stämma

Från vänster Jan Karlsson avtackas efter sex år i styrelsen och Lena Lageson efter tre år. Eva Olausson Brauer avtackas efter fem år som revisor och Sten-Göran Johansson som ordförande för stämman. Med på bilderna är också Kerstin Gunström och Anita Davidsson.