2020 Höstprogram

Höstprogram 2020


Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona, FAS
hälsar alla välkomna, speciellt våra nya medlemmar
”Att ha roligt är en allvarlig fråga”


Vi hade tänkt oss ett 25 års firande på Brinova Arena med utsikt över vattnet med ett stort antal medlemmar.
Tyvärr får vi i nuläget inte vara fler än 50 personer samlade på en gång. Vi tvingas därför
ställa in firandet den 24 oktober. MEN vi har tryckt upp en minnesskrift om verksamheten under de senaste fem åren och den får ni som plåster på såret tills vidare. Håll till godo!
I höstprogrammet erbjuder föreningen deltagande i studiecirklar och utvalda aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra. Hemsidan finns på: karlskrona.aktivaseniorer.com.


Så här anmäler du dig till aktiviteter
Anmäl till respektive aktivitet mellan 20 och 30 augusti helst med e-post alt. telefon, men inte telefonsvarare. Du anmäler dig till den person i styrelsen som ansvarar för aktiviteten. Din anmälan är bindande och kan göras för högst två personer. Anmälningar som görs före aviserat datum beaktas inte. Styrelsemedlemmarnas e-post och telefonnummer hittar du på sista sidan. Om du ändrat adress, e-post eller telefonnummer meddela medlemsansvarig Lena Lageson.


Så här betalar du medlemsavgift och aktiviteter
Till de medlemmar som ännu inte betalt årsavgiften på 100 kr för år 2020 bifogas ett inbetalningskort. Betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i aktiviteter. Medlemsavgiften samt avgifter för alla de aktiviteter du anmält dig och blivit antagen till inbetalas på, observera plusgiro 35 83 85-3.


Det här händer efter din anmälan
Övertecknade aktiviteter lottas ut. Resultatet av lottningen meddelas under vecka 36 via mail eller telefon. Först därefter kan inbetalning på plusgirot göras. Inga privata överlåtelser av platser får förekomma. Vid förhinder kontaktar du ansvarig för aktiviteten. Återbetalning av anmälningsavgifter sker i den mån föreningen inte drabbats av någon kostnad.


Aktiviteter

15, 16 och 17 september. Olle Melin tar oss med på sin populära Björkholmsvandring.
Han berättar om holmens historia. Start klockan 11.30 från Chapmansplan vid Björkholmsbacken. 13.00 äter vi en räkmacka på Blomlöfs på Saltö. Pris 150 kr. Bindande anmälan till Kerstin Gunström. Ange de dagar du kan. Betalning senast 8 september. Begränsat antal till 25 per gång.


16, 21, 23 och 30 september. Historisk vandring på Stumholmen med Mats Holmer.

Vi träffas vid Stumholmsbron kl. 13.00.Det finns möjlighet att använda hörhjälpmedel, så att vi kan hålla rekommenderat avstånd. Lunch, kaffe och kaka äter vi på Skeppsgossen ca 14.15. Bindande anmälan till Eva Johansson. Pris 155 kr.
Ange de dagar du kan. Betalning senast 8 september Begränsat antal till 25 per gång.


5, 12, 19 och och 26 november 13.00. Ärtsoppelunch på Sjöofficersmässen Karlskrona.
Vid kaffet ges information om seniorboende i Karlskrona. Pris 100 kr. Bindande anmälan till Karl-Erik Olsson.
Ange de dagar du kan. Betalning senast 1 november. Begränsat antal till 40 per gång.


8 och 9 december. Julträff på Runda Rum. Vi träffas kl 14.00 för en stunds gemenskap och
underhållning. Pris 50 kr för kaffe, kaka och glögg. Bindande anmälan till Lena Lageson.
Ange de dagar du kan. Betalning senast 27 november. Begränsat antal till 50 per gång.


Studiecirklar/friskvård


Tisdag 14.00 – 16.00 Mervetarcirkeln i konsthistoria fortsätter. Vuxenskolans lokaler, Ronnebygatan 9.
Kontakta Rune Neringer för mer information neringer43@gmail.com alt 070 329 29 35.


Måndag 13.30 – 15.30 Den litterära studiecirkeln fortsätter, med start 31 augusti. Vuxenskolans lokaler, Ronnebygatan 9. Kontakta cirkelledare Eva Johansson för mer information evajohansson1949@gmail.com alt 072 742 90 15.


Onsdag 14.00 – 17.00 Mervetarcirkel i musik med tema opera fortsätter. Vuxenskolans lokaler, Ronnebygatan 9. Kontakta cirkelledare Claire Gamstedt för mer information claire@gamstedt.com alt 073 035 28 66.


Tisdag 10.00 Boule – spelet för alla fortsätter. FAS-Boule fortsätter utomhus på Saltö Bouleplan från början av maj – augusti/september beroende av vädret. Oktober – april spelas inomhus på Rosenholm med avgift till Rosenholms Bouleförening. Kontakta Crister Nilsson för mer information tel 076 391 65 02.


Onsdag 9.00 – 10.00 Simningen i Badhuset fortsätter. Kontakta Ulla Malmberg för mer information c.ulla.malmberg@gmail.com alt 0455-805 23 .


Faktauppgifter
Förbundet Aktiva Seniorer Sverige, FAS bildades 1988 och har över 50 lokalföreningar med ca 20.000 medlemmar. Se Förbundets hemsida för mer information aktivaseniorer.com .
FAS Karlskrona bildades 24 oktober 1995. Vid årskskiftet var vi 854 medlemmar. Hemsidan finns på karlskrona.aktivaseniorer.com.
Olyckfallsförsäkring gäller vid FAS aktiviteter under förutsättning att medlemsavgiften är betald.
Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Reservation för eventuella ändringar
i programmet. Idéer och förslag samt hjälp för genomförande av program tas tacksamt emot.

Styrelsen

Kerstin GunströmEva JohanssonLena Lageson
OrdförandeVice ordförandeSekreterare
073-9337341072-74290150731-419909
kerstin.gunstrom@gmail.comevajohansson1949@gmail.comlenalageson@gmail.com

Jan-Anders Cederfur
Jan KarlssonPer Gruvberger
KassörLedamotLedamot
0761-1459400723-9424440703-144341
jan-anders.cederfur@telia.comjewkarlsson@gmail.comper.gruvberger@telia.com

Karl-Erik Olsson
Anita Davidsson
LedamotLedamot
0730-373583072-2290273
keo2803@hotmail.seanita5davidsson@gmail.com