Aktiva Seniorer Karlskrona

Vårprogram 2016


Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona
hälsar alla välkomna, speciellt våra nya medlemmar
"Att ha roligt är en allvarlig fråga”


M e d l e m s i n f o r m a t i o n

Medlemsavgiften för år 2016 är 100 kronor per person (ej familj) och skall inbetalas till plusgiro nr 35 83 85 -3 före föreningsstämman den 10 mars 2016.
Meddela/uppdatera din e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för snabb information..
Medlemsantalet i vår förening, som bildades den 24 oktober 1995, är vid årsskiftet 814 personer. Föreningens hemsida finns på karlskrona.aktivaseniorer.com

Tack för att ni läser igenom och följer nedanstående anvisningar.
OBS! Styrelsens e-post och tfn finns på sista sidan. Plusgironummer till alla inbetalningar där ej annat angives:   35 83 85-3.
Anmälan, som är bindande, måste göras till respektive program och kan ske tidigast den 12 januari 2016 kl. 09.00 med e-post alt per telefon till resp programansvarig (ej genom telefonsvarare). Tidigare anmälan beaktas ej. Avvakta bekräftelse på deltagande före inbetalning. Inbetalning ska ske senast vid det datum som är angivet i respektive program. Vid förhinder måste avanmälan göras även till de aktiviteter som är avgiftsfria. Inga privata överlåtelser av platser får förekomma. Vid förhinder kontakta programansvarig.
           

KALLELSE

till föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer
torsdagen den 10 mars 2016 kl 13.30 på
Militärhemmet, Stortorget 1, Karlskrona                        

Program

Samling – eftermiddagskaffe
Stadgeenliga förhandlingar
F.d FN-generalen Bo Wranker talar om
Syrien – en bakgrund”  

Eventuella motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före stämman

Bindande anmälan till Gunilla Petrisson före 24 februari 2016

Välkomna !

Underkategorier