Aktiva Seniorer Karlskrona

Höstprogram 2016 

Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona
hälsar alla välkomna, speciellt våra nya medlemmar
”Att ha roligt är en allvarlig fråga”

 M e d l e m s i n f o r m a t i o n 

Tack för att ni läser igenom och följer nedanstående anvisningar.
Till de medlemmar som ännu inte inbetalat årsavgiften på 100 kr för år 2016 bifogas ett inbetalningskort. Betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i FAS aktiviteter. Medlemsantalet i vår förening, som bildades 24 oktober 1995, var vid årsskiftet 814 personer.
Meddela gärna aktuell e-postadress till sekreterare Gunilla Petrisson
Föreningens hemsida finns på karlskrona.aktivaseniorer.com

OBS! Styrelsens e-post och tfn finns här. Plusgironummer 35 83 85-3 till alla inbetalningar där ej annat angives.
Anmälan, som är bindande, måste göras till respektive program och kan ske mellan 1 augusti  och 12 augusti, om ej annat anges, med e-post alt. per telefon till resp programansvarig (ej genom telefonsvarare). Tidigare anmälan beaktas ej.  Avvakta bekräftelse på deltagande före inbetalning. Inbetalning ska ske senast vid det datum som är angivet i respektive program. Vid förhinder måste avanmälan göras även till de aktiviteter som är avgiftsfria. Inga privata överlåtelser av platser får förekomma. Vid förhinder kontakta programansvarig.

Till aktiviteter som blir överbokade kommer vi i höst att lotta ut platserna. Därefter lämnas besked om man har fått någon plats eller ej och inbetalning av avgiften kan ske. Endast två medlemmar per anmälan godtas under hösten. Efter anmälningstidens utgång kontakta respektive programansvarig för information om resterande platser till olika arrangemang.

OBS!  Avvakta bekräftelse på deltagande före inbetalning.

Program

Underkategorier