Aktiva Seniorer Karlskrona

Föreningen Aktiva Seniorer firade den 17 oktober sitt 20-årsjubiléum i Multisalen på BTH. Drygt 150 medlemmar hade hörsammat inbjudan och deltog i jubiléumsmiddagen. Ordföranden Sten-Göran Johansson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till förbundsstyrelsens representant, Asta Andersson, Karlskrona och Medborgarskolans regionchef Joakim Rosenqvist, Jönköping. Nuvarande ordföranden berättade att han varit med från Medborgarskolans  sida och startat upp föreningen i Karlskrona för 20 års sedan.

Verksamheten under dessa 20 år speglas på ett utmärkt sätt i föreningens Jubileumsskrift, som delades ut när festen var slut. Föreningens kassör Roland Hansson hade på ett mycket förtjänstfullt sätt ansvarat för att skriften blivit till. Resor inom och utom landet, studiebesök, medlemsträffar, ärtluncher, studiecirklar, föredrag m m har präglat föreningens mycket uppskattade utbud. Styrelsen arbetar nu intensivt med att skapa 2016 års program. Ordföranden tackade speciellt Asta Andersson, Bengt Crona, Lars Haller som under kvällen tjänstgjorde som toastmaster, Karin Gummesson, Sune Thidell, Ingegerd Åkesson, Naimi Arlefur och Sigurd Jeppsson. Dessa medlemmar hade haft olika uppdrag inom föreningsstyrelsen under de gångna åren.

Mellan varmrätt och dessert framförde ett femtiotal damer från Coeur Madame under ledning av Håkan Grahn ett bejublat framträdande.

Förbundet överlämnade en penninggåva till föreningen, som Sten-Göran Johansson meddelade att hela beloppet skulle skänkas till Julfirandet för hemlösa i Karlskrona. Innan sedan dansen tog sin början till toner av trion Tersen, tackade Joakim Rosenqvist för maten samtidigt som han berättade att Medborgarskolan sponsrat med tårtor till kaffet. Tårtorna var prydda med Föreningen Aktiva Seniorers logotype.

Text: Sten-Göran Johansson
Fotografer: Rodney Svensson och Roland Hansson

Den 23 september 2015 gjorde ett gäng Aktiva Seniorer ett besök på Massafabriken i Mörrum som anlades 1962 och i dag producerar ca 1,6 miljoner ton pappersmassa om året! Efter guidningen intogs lunch på Laxens Hus och även där fick deltagarna en guidad tur genom utställningen om laxens liv och historia.

Fotograf: Nalle Schöön

 

 


 

Den 15 september vandrade ett stort gäng aktiva seniorer på Kongslijden, ett naturskönt område mellan Ronneby och Bräkne-Hoby. Ola Palmgren från Blekinge Museum hjälpte vandrarna att förstå ledens historiska betydelse

Fotograf: Rodney Svensson

Aktiva Seniorer i Karlskrona reste den 31 augusti till 9 september på en resa runt Östersjön. Vår arrangör och guide Ingegerd Holm med chauffören Göran mötte upp med en bekväm och stilig buss.

Färden mot Stockholm blev först en uppskattad kaffepaus i den f.d. skepparhamnen Pataholm och ett hastigt stopp i den bevarade bondemiljön i Stensjö by som ägs av Vitterhetsakademin. I Valdermarsvik intogs lunch innan färden gick till Stockholm och nattfärja till Tallin i Estland.