Aktiva Seniorer Karlskrona

Förbundet Aktiva Seniorer i Karlskrona hade årsstämma den 10 mars 2016 på Militärhemmet. Cirka 130 medlemmar hade hörsammat kallelsen och stämman inleddes med kaffe och semla. Ordföranden Sten-Göran Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad. Roland Hansson föredrog den ekonomiska redovisningen, Sigvard Jeppsson läste upp revisionsberättelsen och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Den nya styrelsen fick följande sammansättning: Sten-Göran Johansson ordf., Kerstin Malmström vice ordf., Gunilla Petrisson, Annica Bergqvist, Jan Karlsson, Gertrud Svensson, Rodney Svensson och nyval av Jan-Anders Cederfur. Till nya revisorer valdes Eva Olausson-Brauer och Jan-Erik Pettersson med Berit Pagels som suppleant. Ledamöterna Roland Hansson (kassör) och Mimmi Lundström avtackades efter 13 resp. 4 års arbete i styrelsen. Båda revisorerna Sigurd Jeppsson och Lars Andersson hade också avböjt omval varför även de avtackades efter  12 resp 9 år. Efter den formella delen av stämman framförde f.d. FN-generalen Bo Wranker ett mycket intressant och lärorikt föredrag om ”Syrien – en bakgrund”.

Text: Sten-Göran Johansson 
Foto: Rodney Svensson
 
 

 

 

Ett femtiotal medlemmar fick i lördags ta del av en klassisk Broadwaysuccé i form av A Raisin in the Sun/En druva i solen. Den filmatiserades och översattes till över trettio språk. Pjäsen beskriver en svart familjs erfarenheter av den strukturella rasismen under den tidiga medborgarrättsrörelsen tid i USA vilket inte hindrar familjen att drömma och hysa hopp om en bättre framtid. Lorraine Hansberry var den första svarta kvinna som fick en pjäs uppsatt på Broadway och den har alltså nu haft sin urpremiär i Norden. Främlingskap och motsättningar i dagens Europa gör en över sextio år gammal pjäs synnerligen aktuell.

Rodney Svensson

 

Den 10 december mötte ett stort antal Aktiva Seniorer upp på Militärhemmet för Julmingel. Vi bjöds på glögg med tilltugg. Olle Melin kåserade om Fritiof Nilsson Piraten, både roligt och intressant, och Badrumskören, under ledning av Roger och David Altefur, underhöll med julsånger. Det blev en trevlig eftermiddag och nu är vi i julstämning. Beklagar att fotona inte håller bästa kvalitet, min kamera var inte på humör//Annica

 

 

Bättre sent än aldrig, heter det ju, här kommer foton från Aktiva Seniorers resa till Gotland i september 2014, en mycket trevlig och uppskattad resa med Kerstin Malmström, vice ordförande i Aktiva Seniorer, som reseledare. Bl a besöktes Fårö och Ingmar Bergmans grav samt kalkbrottet i Burgsvik.

Fotograf: Christer Petersson