Aktiva Seniorer Karlskrona

Svampexkursion 26 september. Vi var nio deltagare med Lotta Forsberg, Litorina folkhögskola, som ledare. Lotta informerade om baskunskap kring svamp i anslutning till lunchen. Ute i naturen kring Alljungen fanns det mycket Karl Johan svamp, lite kremlor och en stor blomkålssvamp. Blomkålssvampen som Lotta håller i är för gammal att äta, unga exemplar är en god matsvamp. Under svampexkursionen lärde vi oss vilka svampar, kremlor, som man kan smaka på utan risk. Svamp ska aldrig plockas i plastpåsar, de blir dåliga väldigt snabbt. Giftiga svampar som flugsvamp ska man aldrig ens hålla i. Vi hann precis börja fika när det började regna så smått därav inga foton (mer än på Lotta). Klicka på fotot så syns hela Lotta!

Text och foto: Gertrud Svensson

 2018 08 28 åkte ett gäng glada Aktiva Seniorer till Målerås glasbruk och läderfabrik. Vi fick bussfika vid en vacker sjö på vägen dit. På glasbruket berättade en guide för oss om bruket och hur Mats Jonasson lyckats rädda det från försäljning. Han fanns på plats i utställningen. En bild berättar om krigets fasor och en om tjurfäktningens vansinne. Många vackra ansikten fanns också att beskåda. Vi såg gjutningen av glasföremålen och hur dricksglas får en sista finputsning m.m. Vi åt lunch på på bruket och besökte även läderfabriken som låg strax intill. Tack till Ragnhild för en trevlig utfärd.

Kerstin Gunström

 

Med en full buss, närmare sextio medlemmar, for vi genom Blekinge för att göra vårt första stopp i Gammalstorp.  Av Mikael Henriksson, arkeolog på Blekinge Museum, fick vi en pedagogisk genomgång av de utgrävningar som gjordes vid den forna sjön Vesan i samband med dragningen av den nya motorvägen.  Resultaten var sensationella.  Människor hade bebott delar av den gamla strandremsan redan för 11500 år sedan kort efter att inlandsisen lämnat området.  Efter en vandring genom Gamla Sölvesborg intogs en smaklig lunch på Golfrestaurangen.  Under resan hem stannade vi på det gamla ärkebiskopssätet Elleholm strax utanför nuvarande Karlshamn.  Elleholm, beläget på en ö i Mörrumsån, hade under dansktiden stadsrättigheter i cirka 150 år och kom att brännas 1564.  Svenska myndigheter kom sedermera att överföra stadsrättigheterna till Bodekull, nuvarande Karlshamn.

Text och bilder Rodney Svensson.

Naturvandringar i Natura 2000-område i Bromåla by, nära Kättilsmåla, i östra Blekinges skogsbygd genomfördes 4 och 12 juni. Där fanns artrika betesmarker och slåtterängar med exempelvis Adam och Eva, kattfot, slåtterfibbla, solvända och ett flertal andra arter. I området fanns även en intressant fjärilsfauna och vattensalamander. Vandringarna leddes av biolog Sofie Willman från länsstyrelsen och under vandringarna gjorde vi paus och åt medhavd matsäck.

En intressant vandring som visade på olika naturtyper, olika slags ängar och vad som är karaktäristiskt för dem. Vi fick även veta vad som påverkar naturen och bidrar till förändringar i landskapet.

Vi var 11 deltagare 4 juni och 24 deltagare 12 juni.

Text Gertrud Svensson Foto Kerstin Gunström

GLAD SOMMAR ÖNSKAS ALLA AKTIVA SENIORER!