Aktiva Seniorer Karlskrona

Safari och middag på Eriksberg den 23 och 25 april 2019. Vi åkte från Rådhuset 15.00 via Karlskrona Möbler till Eriksberg. När vi kom fram fick vi en guidad busstur runt i området och såg många vilda vackra djur. Efter den guidade turen fick vi njuta av Eriksbergs goda buffé innan vi styrde kosan hemåt igen efter en intressant tur.

Text: Kerstin Gunström Bild: Christer Petersson

Onsdagen den 6 mars hölls föreningsstämma på Militärhemmet. 109 medlemmar deltog. Vi började med kaffe/te och semlor. Därefter följde stadgeenliga förhandlingar med genomgång av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsredovisningen. Sten-Göran Johansson, medlem i styrelsen sedan 11 år och ordförande i 5 år avgick och ersattes av Kerstin Gunström, sekreterare i styrelsen sedan 2 år. Gertrud Svensson medlem i styrelsen sedan 5 år och Ragnhild Book medlem sedan 2 år avgick också och ersattes av Anita Davidsson, Eva Johansson och Karl-Erik Olsson. Även valberedningens ordförande sedan flera år Lars Haller avslutade sitt uppdrag. Alla avtackades med en tulpanbukett. Därefter berättade Sverigevandraren Tommy Nilsson om sitt vackra Blekinge i ord och bild på ett mycket medryckande och inspirerande sätt. Även han fick en tulpanbukett och Sten-Göran fick hans bok om Blekinge som tack för allt arbete och engagemang han lagt ner i föreningen under många år.

Foto Kerstin Gunström och Lena Lageson. Text Kerstin Gunström.

Ett drygt 100-tal Aktiva Seniorer såg Josefin Johansson och Robert Noack presentera ett 70-tal svenska drottningar för oss i form av små sketcher. Vi får möta dem alla från Vikingatiden till våra dagar, bland andra Sigrid Storråda, Karin Månsdotter, Kristina och de fyra Eleonororna fram till vår egen drottning Silvia. Det gällde att hänga med för det gick undan. Inte minst när de rabblade upp allihop i en sång på slutet. Bra jobbat! 

Foto och text: Kerstin Gunström.

Närmare 60 medlemmar besökte i februari den nybyggda stationen på det gamla militärområdet Oskarsvärn. Vi fick en intressant och engagerad genomgång av Jonas Kullberg och Claes Nicklasson.

Ledord för anläggningen var bl. a. ”en brandstation för alla, robusthet”och inte minst ”optimerad insatstid”. En egen påfart in mot Trossö har tillkommit vilket kommer att förbättra trafiksäkerheten samtidigt som man når fram till brandplatsen snabbare. Det har kostat c:a 145 miljoner att bygga anläggningen jämfört med 5,4 miljoner för den gamla på Trossö. Placering på gammal sjöbotten har inneburit att huvudbyggnaden stöttats av 500 pålar. Claes Nicklasson kunde med stolthet hävda att anslagna medel  hade förvaltats väl då man kunde skicka tillbaka ett antal miljoner till Skattebetalaren. Man hade alltså med råge hållit sig inom budgeten.

Det rekordstora intresset från Aktiva Seniorers medlemmar gjorde att många föll ifrån i första lottningen. Claes Nicklasson med kolleger ställer emellertid välvilligt upp för ytterligare ett besök i mars månad.

Programmet avslutades med en god buffé på Arena Rosenholms restaurang.

Text och foto: Rodney Svensson