Svampexkursion 26 september. Vi var nio deltagare med Lotta Forsberg, Litorina folkhögskola, som ledare. Lotta informerade om baskunskap kring svamp i anslutning till lunchen. Ute i naturen kring Alljungen fanns det mycket Karl Johan svamp, lite kremlor och en stor blomkålssvamp. Blomkålssvampen som Lotta håller i är för gammal att äta, unga exemplar är en god matsvamp. Under svampexkursionen lärde vi oss vilka svampar, kremlor, som man kan smaka på utan risk. Svamp ska aldrig plockas i plastpåsar, de blir dåliga väldigt snabbt. Giftiga svampar som flugsvamp ska man aldrig ens hålla i. Vi hann precis börja fika när det började regna så smått därav inga foton (mer än på Lotta). Klicka på fotot så syns hela Lotta!

Text och foto: Gertrud Svensson