Med en full buss, närmare sextio medlemmar, for vi genom Blekinge för att göra vårt första stopp i Gammalstorp.  Av Mikael Henriksson, arkeolog på Blekinge Museum, fick vi en pedagogisk genomgång av de utgrävningar som gjordes vid den forna sjön Vesan i samband med dragningen av den nya motorvägen.  Resultaten var sensationella.  Människor hade bebott delar av den gamla strandremsan redan för 11500 år sedan kort efter att inlandsisen lämnat området.  Efter en vandring genom Gamla Sölvesborg intogs en smaklig lunch på Golfrestaurangen.  Under resan hem stannade vi på det gamla ärkebiskopssätet Elleholm strax utanför nuvarande Karlshamn.  Elleholm, beläget på en ö i Mörrumsån, hade under dansktiden stadsrättigheter i cirka 150 år och kom att brännas 1564.  Svenska myndigheter kom sedermera att överföra stadsrättigheterna till Bodekull, nuvarande Karlshamn.

Text och bilder Rodney Svensson.