Naturvandringar i Natura 2000-område i Bromåla by, nära Kättilsmåla, i östra Blekinges skogsbygd genomfördes 4 och 12 juni. Där fanns artrika betesmarker och slåtterängar med exempelvis Adam och Eva, kattfot, slåtterfibbla, solvända och ett flertal andra arter. I området fanns även en intressant fjärilsfauna och vattensalamander. Vandringarna leddes av biolog Sofie Willman från länsstyrelsen och under vandringarna gjorde vi paus och åt medhavd matsäck.

En intressant vandring som visade på olika naturtyper, olika slags ängar och vad som är karaktäristiskt för dem. Vi fick även veta vad som påverkar naturen och bidrar till förändringar i landskapet.

Vi var 11 deltagare 4 juni och 24 deltagare 12 juni.

Text Gertrud Svensson Foto Kerstin Gunström

GLAD SOMMAR ÖNSKAS ALLA AKTIVA SENIORER!