2018 02 16 kåserade Bertil Andersén om "En sund själ i en sund kropp" på Lok & Motion inför ett sextiotal intresserade åhörare. Lunch avnjöt vi på Landbron.
Tack till Bertil för en nyttig föreläsning, till Totto som fixat stolar och Rodney som ordnat det hela.
 
Text och foto: Kerstin Gunström