Den 16 och 23 november besökte Aktiva Seniorer Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek, där Tom Olsson berättade om och visade oss marina skrifter och böcker från 1500-1700-talet. Vi såg bland annat några av Chapmans skisser. Före eller efter informationen åt vi ärtsoppa på Sjöofficersmässen. 
Tack till Tom för spännande information och till Jan Karlsson som fixat det hela.
 
Foto och text: Kerstin Gunström