Tack till Jan Karlsson för ett trevligt arrangerat studiebesök på HS Hemtjänst 2017 11 07. 
Tack också till Håkan Sundqvist, HS grundare (1984) för kaffe och intressant information.
Text och foto: Kerstin Gunström