På vägen till Wanås stannade vi hos Humletorkan i Näsum för fika och smörgås. Vi fick höra om hur man här torkar humlet som sedan bryggs till öl. I Wanås fick vi guidade turer runt i slottsparken för att se de utställda konstverken. Där fanns bland annat bollar högt upp i träd, en ”människa” placerad mitt på gångvägen, plastdito utplacerade på marken – allt för att väcka tankar och funderingar. En ”vedstapel” visade sig föreställa ett ansikte av en vildsvins-sugga som bara kunde urskiljas på lite avstånd eller genom kameralinsen. Ett konstverk blev mer levande om man klättrade upp på det. Får var rosafärgade som en installation från Marie Antoinettes tid. Ja, det var tur att jag hade en guide som förklarade för mig.

Tack Gunilla Petrisson för en trevligt arrangerad dag!

Text och foto: Kerstin Gunström