Vi var 28 deltagare varje dag, som guidades av Sofie Willman respektive Thomas Vestman från länsstyrelsen. Lövängen användes för att ge vinterfoder åt djuren, för att bevara dem är det fortfarande slåtter. I Steneryd finns många hamlade träd, och vi fick veta hur man hamlar och vilken funktion det har för att bevara träden. På ängen såg vi även orkidéer, Adam och Eva och blommande gullvivor. Två soliga men blåsiga dagar i en miljö som brukats under lång tid.

Text och foto; Rodney Svensson och Gertrud Svensson