7 mars hölls Föreningsstämma i Militärhemmet. Ett drygt hundratal Aktiva Seniorer hade hörsammat kallelsen och deltog på stämman. Vi fick kaffe och semla och därefter hölls stämmoförhandlingarna ledda av ordförande Sten-Göran Johansson och som sekreterare Kerstin Gunström. Den nya styrelsen består av följande personer:

Ordförande Sten-Göran Johansson, vice ordförande Kerstin Malmström, Ekonomiansvarig Jan-Anders Cederfur, Ledamoterna Rodney Svensson, Gertrud Svensson, Jan Karlsson, Kerstin Gunström, Ragnhild Book. 

Revisorer: Eva Olausson och Jahn-Erik Pettersson. Suppleant Berit Pagels.

Efter stämmoförhandlingarna höll Hans-Fredrik Samuelsson ett intressant föredrag under rubriken "Sverige i världen".

Undertecknad blev avtackad med en fin blombukett och en flaska gott vin, tack så mycket!! Ursäkta att fotona är lite suddiga, skyller på kameran :-)

Text; Annica Bergqvist, foto: Annica Bergqvist och Kerstin Gunström (som kompletterat med lite skarpare bilder)