Två härliga dagar med mycket kultur och historia fick ett nittiotal av våra medlemmar uppleva då vi färdades runt på Torhamnslandet. Ola Palmgren var som vanligt en suverän guide och lät oss resa i såväl landskapet som historien. Vi gjorde djupdykningar i yngre stenåldern via Horsahallens ristningar. De gamla pålspärrarna utanför och i Hallarumsviken vittnar om orostider under flera sekel. Via Kristianopel och Avaskär förflyttade vi oss till Fredsstenen i Brömsebäcken och därefter till det intilliggande Brömsehus, en gammal befästningsplats från medeltiden. God lunch serverades vi på Pålsgården i Kristianopel.

Text och foto: Rodney Svensson