Naturvandringen i Älmteryd genomfördes i vackert försommarväder, med 27 respektive 24 deltagare. Guiden Sofie Willman beskrev naturreservatet och gav en historisk bild av hur det har vuxit fram. Vi tittade på växter som är specifika för området och fick veta en del om fjärilar och andra insekter. Det var en mycket intressant och givande vandring.

Foto och text: Gertrud Svensson, Rodney Svensson och Kent Gustavsson