Under ledning av Rodney Svensson deltog ett gäng Aktiva Seniorer i vandringarna på Rosenholm 24 och 25 maj. Idag är området känt genom Arenan och KA2-regementet. Rosenholm har dock varit föremål för mänskliga aktiviteter under flera tusen år. Inte långt efter att den senaste inlandsisen dragit sig tillbaka hittade de första bosättarna hit. Långt senare kom kända Karlskronabor att avsätta sina spår i landskapet t ex Adolf Palander, Wilhelm Thörn och Fredrik Brasch. Tidigare har även Vittus Andersson funnit sin kära Elena i den dåvarande byn. Rosenholm har under 1900-talet tagit emot tusentals grenadjärer, beredskapssoldater, repgubbar och värnpliktiga.

Två världskrig och det fortsatta kalla kriget gjorde att området till stor del hölls avspärrat för allmänheten. Fortfarande finns minnesmärken och byggnader kvar som berättar om det förflutna.

Text: Rodney Svensson, Foto; Kent Gustavsson och Gertrud Svensson