Föreningen Aktiva Seniorer firade den 17 oktober sitt 20-årsjubiléum i Multisalen på BTH. Drygt 150 medlemmar hade hörsammat inbjudan och deltog i jubiléumsmiddagen. Ordföranden Sten-Göran Johansson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till förbundsstyrelsens representant, Asta Andersson, Karlskrona och Medborgarskolans regionchef Joakim Rosenqvist, Jönköping. Nuvarande ordföranden berättade att han varit med från Medborgarskolans  sida och startat upp föreningen i Karlskrona för 20 års sedan.

Verksamheten under dessa 20 år speglas på ett utmärkt sätt i föreningens Jubileumsskrift, som delades ut när festen var slut. Föreningens kassör Roland Hansson hade på ett mycket förtjänstfullt sätt ansvarat för att skriften blivit till. Resor inom och utom landet, studiebesök, medlemsträffar, ärtluncher, studiecirklar, föredrag m m har präglat föreningens mycket uppskattade utbud. Styrelsen arbetar nu intensivt med att skapa 2016 års program. Ordföranden tackade speciellt Asta Andersson, Bengt Crona, Lars Haller som under kvällen tjänstgjorde som toastmaster, Karin Gummesson, Sune Thidell, Ingegerd Åkesson, Naimi Arlefur och Sigurd Jeppsson. Dessa medlemmar hade haft olika uppdrag inom föreningsstyrelsen under de gångna åren.

Mellan varmrätt och dessert framförde ett femtiotal damer från Coeur Madame under ledning av Håkan Grahn ett bejublat framträdande.

Förbundet överlämnade en penninggåva till föreningen, som Sten-Göran Johansson meddelade att hela beloppet skulle skänkas till Julfirandet för hemlösa i Karlskrona. Innan sedan dansen tog sin början till toner av trion Tersen, tackade Joakim Rosenqvist för maten samtidigt som han berättade att Medborgarskolan sponsrat med tårtor till kaffet. Tårtorna var prydda med Föreningen Aktiva Seniorers logotype.

Text: Sten-Göran Johansson
Fotografer: Rodney Svensson och Roland Hansson