19 och 20 maj genomförde glada Aktiva Seniorer två vandringar tillsammans på den vackra delsträckan av Lyckåleden som går mellan Augerum och Lyckeåborg, under ledsagning av Rodney Svensson. Med på vandringarna var också Ola Palmgren, Blekinge Museum, som berättade om bygdens spännande historia. Efter vandringarna blev det fika på Konditori Favorit.