Fyra dagar i september lärde vi känna Björkholmen lite bättre med hjälp av vår eminente guide Olle Melin. Han lotsade oss från Björkholmsbacken genom historien från 1700-talet till våra dagar, upp förbi skepparänkans hus från 1718, till de gamla men numera väldigt populära varvsarbetar/ryggåsstugorna. Han drog nog en och annan skröna också, men han kunde Björkholmen på sina fem fingrar och har själv bott på två ställen på Björkholmen under sin uppväxt.

Efter dryga timmens rundvandring intog vi vår lunch på Trydes Mat inne på den nya arenan Brinova innan vi fick en guidad tur även av arenan.

Det var mycket trevliga guidningar och väldigt god mat. Tack till både Olle Melin och Trydes.

Text och bild: Kerstin Gunström