Onsdagen den 6 mars hölls föreningsstämma på Militärhemmet. 109 medlemmar deltog. Vi började med kaffe/te och semlor. Därefter följde stadgeenliga förhandlingar med genomgång av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsredovisningen. Sten-Göran Johansson, medlem i styrelsen sedan 11 år och ordförande i 5 år avgick och ersattes av Kerstin Gunström, sekreterare i styrelsen sedan 2 år. Gertrud Svensson medlem i styrelsen sedan 5 år och Ragnhild Book medlem sedan 2 år avgick också och ersattes av Anita Davidsson, Eva Johansson och Karl-Erik Olsson. Även valberedningens ordförande sedan flera år Lars Haller avslutade sitt uppdrag. Alla avtackades med en tulpanbukett. Därefter berättade Sverigevandraren Tommy Nilsson om sitt vackra Blekinge i ord och bild på ett mycket medryckande och inspirerande sätt. Även han fick en tulpanbukett och Sten-Göran fick hans bok om Blekinge som tack för allt arbete och engagemang han lagt ner i föreningen under många år.

Foto Kerstin Gunström och Lena Lageson. Text Kerstin Gunström.