Närmare 60 medlemmar besökte i februari den nybyggda stationen på det gamla militärområdet Oskarsvärn. Vi fick en intressant och engagerad genomgång av Jonas Kullberg och Claes Nicklasson.

Ledord för anläggningen var bl. a. ”en brandstation för alla, robusthet”och inte minst ”optimerad insatstid”. En egen påfart in mot Trossö har tillkommit vilket kommer att förbättra trafiksäkerheten samtidigt som man når fram till brandplatsen snabbare. Det har kostat c:a 145 miljoner att bygga anläggningen jämfört med 5,4 miljoner för den gamla på Trossö. Placering på gammal sjöbotten har inneburit att huvudbyggnaden stöttats av 500 pålar. Claes Nicklasson kunde med stolthet hävda att anslagna medel  hade förvaltats väl då man kunde skicka tillbaka ett antal miljoner till Skattebetalaren. Man hade alltså med råge hållit sig inom budgeten.

Det rekordstora intresset från Aktiva Seniorers medlemmar gjorde att många föll ifrån i första lottningen. Claes Nicklasson med kolleger ställer emellertid välvilligt upp för ytterligare ett besök i mars månad.

Programmet avslutades med en god buffé på Arena Rosenholms restaurang.

Text och foto: Rodney Svensson