TILL ALLA VÄNNER I AKTIVA SENIORER I KARLSKRONA

Ännu en månad har gått och vi i styrelsen har träffats en gång till för att diskutera höstens program. Vi har inte fått några nya direktiv från folkhälsomyndigheten vilket gör det svårt för oss att ta ställning till hur vi ska göra i höst. Vi har planer, men går de att genomföra när man när man inte får vara så många på samma plats och inte komma nära varandra? Vi vill så gärna genomföra våra planer, men vill ju inte vara orsak till att någon blir sjuk i Covid 19. De flesta av oss tillhör ju riskgruppen "äldre". Vi avvaktar ännu en månad och ser om förutsättningarna ändras. Vi kommer förmodligen att göra ett utskick till alla i slutet av sommaren. Ett utskick som kanske innehåller några få aktiviteter. Tills dess får vi vara rädda om varandra och hoppas att allt snart återgår till det normala. Vänligen sprid detta till vänner inom Aktiva Seniorer som inte har mejl, för vi skickar detta enbart till dem som har e-post.  Många hälsningar från Aktiva Seniorers styrelse med förhoppningar om att vi ses snart igen!