Till alla vänner i Aktiva Seniorer Karlskrona.

Vi har haft ännu ett möte i Aktiva Seniorers styrelse då vi diskuterat och planerat höstens program bland annat.

Eftersom vi har restriktioner att förhålla oss till är vi osäkra på hur vi ska göra med höstens program och vill avvakta med utskicket av detta, tills vi ser hur pandemin utvecklar sig.

Vi har planer, men går de att genomföra?

Vi tycker det är onödigt att ni ska boka aktiviteter, om vi sedan tvingas ställa in dem. Det kan ju hända att det blir så ändå, men vi vill avvakta så länge som möjligt.

Vi ber därför att få återkomma när vi vet lite mer, senare i sommar.

Till dess, se er om i vårt vackra Blekinge under den sköna tid som nu kommer.

Träffas utomhus och fika tillsammans, men på behörigt avstånd!

Vänligen sprid detta till vänner inom Aktiva Seniorer som inte har mejl, för vi skickar bara detta per mejl.

Många hälsningar från Aktiva Seniorers styrelse med förhoppningar om att vi ses snart igen!