Aktiva Seniorer Karlskrona

En aktivitet som inte behövde ställas in på grund av Coronapandemin var boulen. Den spelas ju ute och med bra avstånd från varandra. Spelarna förevigades vid ett par tillfällen. Den 18 augusti var en mycket varm dag och inte så många deltagare, men den 25 augusti var man desto fler. Då passade man dessutom på att avtacka Christer Nilsson för den gångna säsongen.

TILL ALLA VÄNNER I AKTIVA SENIORER I KARLSKRONA

Ännu en månad har gått och vi i styrelsen har träffats en gång till för att diskutera höstens program. Vi har inte fått några nya direktiv från folkhälsomyndigheten vilket gör det svårt för oss att ta ställning till hur vi ska göra i höst. Vi har planer, men går de att genomföra när man när man inte får vara så många på samma plats och inte komma nära varandra? Vi vill så gärna genomföra våra planer, men vill ju inte vara orsak till att någon blir sjuk i Covid 19. De flesta av oss tillhör ju riskgruppen "äldre". Vi avvaktar ännu en månad och ser om förutsättningarna ändras. Vi kommer förmodligen att göra ett utskick till alla i slutet av sommaren. Ett utskick som kanske innehåller några få aktiviteter. Tills dess får vi vara rädda om varandra och hoppas att allt snart återgår till det normala. Vänligen sprid detta till vänner inom Aktiva Seniorer som inte har mejl, för vi skickar detta enbart till dem som har e-post.  Många hälsningar från Aktiva Seniorers styrelse med förhoppningar om att vi ses snart igen!

Till alla vänner i Aktiva Seniorer Karlskrona.

Vi har haft ännu ett möte i Aktiva Seniorers styrelse då vi diskuterat och planerat höstens program bland annat.

Eftersom vi har restriktioner att förhålla oss till är vi osäkra på hur vi ska göra med höstens program och vill avvakta med utskicket av detta, tills vi ser hur pandemin utvecklar sig.

Vi har planer, men går de att genomföra?

Vi tycker det är onödigt att ni ska boka aktiviteter, om vi sedan tvingas ställa in dem. Det kan ju hända att det blir så ändå, men vi vill avvakta så länge som möjligt.

Vi ber därför att få återkomma när vi vet lite mer, senare i sommar.

Till dess, se er om i vårt vackra Blekinge under den sköna tid som nu kommer.

Träffas utomhus och fika tillsammans, men på behörigt avstånd!

Vänligen sprid detta till vänner inom Aktiva Seniorer som inte har mejl, för vi skickar bara detta per mejl.

Många hälsningar från Aktiva Seniorers styrelse med förhoppningar om att vi ses snart igen!

På grund av rådande Coronapandemi har styrelsen för Aktiva Seniorer i Karlskrona ställt in alla vårens aktiviteter från mitten av mars.  Vi hoppas på att kunna genomföra ett kanske något nedbantat program till hösten. Allt beror ju på hur pandemin utvecklas.          Vänliga hälsningar Aktiva Seniorers styrelse/Kerstin Gunström

Underkategorier