Hem

Aktiva Seniorer är en riksorganisation med föreningar över hela Sverige, och verkar ideellt för att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och vill stimulera till fortsatt aktivitet.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver inte heller någon pensionärsfacklig verksamhet.

2021 02 05 Brev till FAS medlemmar

                                                                                                             Karlskrona 2021 02 05

Hej alla medlemmar i Aktiva Seniorer Karlskrona.

Vår nya hemsida ligger nu på internet www.karlskrona.aktivaseniorer.com

Vi skickar härmed inbjudan till årsstämman den 12 mars, via e-post eller vanlig post. Ni kan gå in på hemsidan och läsa handlingarna och avge era poströster. Handlingarna finns på hemsidan mellan den 26 februari och 11 mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari.

För att få rösta måste man ha betalt årsavgiften för 2021. Avgiften är fortfarande 100 kr och vårt nya bankgiro är 5584-8261.

Har man inte tillgång till internet kan man hämta handlingarna på Vuxenskolan, Ronnebygatan 9, mellan 26 februari och 11 mars efter överenskommelse med Vuxenskolan på telefon 077-1210400.

Vi skickar med ett program för maj och juni med aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra. Programmet kommer att finnas under fliken ”Program” på hemsidan. Möjligheten att boka aktiviteterna finns under fliken ”Anmälan” på hemsidan, men kommer p.g.a. rådande pandemi att öppnas längre fram, när vi tror att aktiviteterna går att genomföra. Där finns även en utförlig information om hur man själv bokar sin aktivitet. Gå in på hemsidan då och då för att se när ni kan boka.

För att underlätta vårt arbete vill vi helst att ni bokar era aktiviteter via hemsidan. Då får man direkt bekräftelse på sin anmälan. Har ni inte tillgång till internet mejlar eller ringer ni den ansvarige för aktiviteten. Bekräftelse på om man fått plats på aktiviteten skickas efter lottningen.

Vi ber dem som inte meddelat sin mejladress att göra det till någon i styrelsen snarast eftersom det underlättar vårt arbete enormt.

Inför årets stämma behöver vi två nya styrelsemedlemmar. Vi tar tacksamt emot era förslag. Att jobba i vår styrelse är trevligt och ger utlopp för egen kreativitet och möjlighet att genomföra saker som man kanske går och önskar. Om man vill, har man förmånen att delta i alla aktiviteter som vår styrelse ordnar! Bara en sådan sak!

Anmäl eget intresse för styrelsearbete eller förslag på någon annan person till

Kerstin Malmström tel. 073 416 2539 kerstin.a.malmstrom@hotmail.se

Sten-Göran Johansson tel. 070 628 5555 stengoranj@gmail.com

2020 11 05 Ärtsoppelunch på Sjöofficersmässen

Den 5 november åt 28 aktiva seniorer ärtsoppa på Sjöofficersmässen. Vid kaffet informerade Fredrik von Platen och Bo Löwendahl om Karlskrona Seniorhusförening och hur man kan planera sitt framtida boende som senior. Tack till Fredrik och Bo för informationen och Karl-Erik som arrangerat aktiviteten. Till den 12, 19 och 26 november var ytterligare ett antal anmälda, men på grund av nya restriktioner från vår smittskyddsläkare Bengt Wittesjö fick vi lov att ställa in dessa.

Text och foto: Kerstin Gunström och Karl-Erik Olsson.

2020 09 21 Stumholmsvandring med Mats Holmer

Fyra gånger under september guidade Mats Holmer Aktiva Seniorer runt Stumholmen och berättade om de historiska byggnader vi passerade. Det var Kronobageriet, Båtsmanskasernen, Hangarerna, Lotsstugan, Bastion Kungshall, Kronohäktet, samt Slup- och barkasskjulet.

Den intressanta vandringen avslutades med buffélunch på Marinmuseets restaurang Skeppsgossen.

Stort tack till Mats Holmer samt Eva Johansson som ordnat detta och Anita Davidsson som hälsade oss välkomna denna dag.

Text och foto: Kerstin Gunström.

2020 09 15 – 17 Björkholmsvandringar med Olle Melin

Under tre soliga dagar i mitten av september tog Olle Melin med Aktiva Seniorer på vandringar på Björkholmen och berättade om holmens historia och skrönor om en del av de tidigare speciella innevånarna.

Fullproppade med nya kunskaper tog vi oss sedan till Blomlöfs på andra sidan Saltöbron och åt härliga räkmackor i solskenet.

En trevlig avkoppling i dessa coronatider. Tack Olle för din härliga vandringar!

Text och foto: Kerstin Gunström

2020 10 24 Minnesskrift FAS Karlskrona 25 år

Styrelsen hade planerat för ett rejält firande av 25-årsjubileet på Brinova Arena med uppåt 200 deltagare, men Corona pandemin satte stopp för det. Styrelsen hade sammanställt en minnesskrift med del av de senaste fem årens aktiviteter och den skickades ut till alla medlemmar tillsammans med höstprogrammet. Här kommer den i digital form.